Přátelé,

Domnívám se, že nás senátní volby nechávají celkem chladnými. Jsou to v podstatě volby na okraji zájmu společnosti s nízkou volební účastí a nízkou důvěrou veřejnosti.

Také nechcete volit do Senátu starší vysloužilé politiky, kteří berou Senát jenom jako svoji stranickou trafiku? Nabízím Vám svoji alternativu! Pojďme to zkusit změnit.

Jsem nejmladším kandidátem v našem senátním volebním obvodu 79 Hodonín. Rozhodně bych šestiletý senátní mandát neměl jako „trafiku před důchodem.“

Jsem promoravský a nadstranický kandidát s podporou mimoparlamentních promoravských stran a hnutí. Jsem důkazem, že tyto promoravské subjekty se dokáží shodnout na svém společném kandidátovi, a že v případě, kdy nám jde o Moravu, o naši společnou myšlenku, dokážeme být jednotní. Buďme Moravany nejen jednotnými dle tradice našich předků, ale i Moravany silnými, jejichž hlas bude v Praze slyšet.

Mám zkušenosti z reálného života, do obecního zastupitelstva jsem byl zvolen už pětkrát z toho 8 let jsem starostou obce Dambořice. Pracoval jsem jako vedoucí bytového odboru v městské části Brno-Černovice, kde jsme se starali o tisícovku bytů a řešili s nájemci různé životní situace. To byla pro mě opravdová praxe, jak se říká „škola života.“ A náročná průprava do funkce starosty obce.

Nejsem spokojen se stavem naší politiky, nesouhlasím s kumulací uvolněných funkcí, tak jak si někteří politici z větších měst a obcí jižní Moravy udělali „dojnou krávu“ z krajských funkcí.

Nabízím Vám odbornost. Nejsem sice právník, jsem stavební inženýr a jako technik se snažím dívat na věci jednoduše a přímočaře, protože v jednoduchosti je síla. Pracuji řadu let v legislativní komisi Svazu měst a obcí ČR, které je oficiálním připomínkovým místem pro legislativu v naší republice.

Mám bohužel zkušenosti, že většina novel zákonů je změnou k horšímu. A i to chci změnit z pozice Senátu. Poslanecká sněmovna schvaluje smršť dalších nových zákonů a Senát je tu od toho, aby tuto legislativní smršť zkrotil a nepouštěl do světa legislativní zmetky. Potřebujeme zákony jednoduché a srozumitelné, podle hesla „méně je někdy více“ se musíme zaměřit na jednoduchost a vykonatelnost práva a naopak zbytečné zákony zrušit a mnohé zákony změnit.

Čekají nás náročné úkoly, růst cen energií a služeb, zkrátka řešení životních nákladů nás občanů musí být pro poslance i senátory prioritou. Mám zásadní návrh na reformu veřejné správy, která v oblasti obnovy samosprávy Moravy a Slezska se zrušením současných 14 krajů a v oblasti státní správy s reorganizací ministerstev přinese značné zlevnění veřejné správy.

Chci aktivně řešit také naše regionální problémy v senátním obvodu, jako je doprava (dálnice D55, ale i stav krajských komunikací), dále životní prostředí a zásobování občanů vodou (kauza těžby štěrkopísku), stavební právo (nedovolme rušení malých stavebních úřadů a vytváření vnitřních periferií), turistiku a volný čas včetně podpory spolků a folkloru, kdy je naše oblast destinace Slovácka komplikovaně spravována z úrovní dvou krajů.

Vážení občané, právě Váš hlas rozhodne. Nenechte si vzít své volební právo, Vaše právo měnit věci k lepšímu.

Podpořte mě do Senátu, věkem nejmladšího kandidáta a jediného kandidáta bez podpory současných tradičních parlamentních stran z vlády i opozice, které Vás už tolikrát zklamaly.

Ing. Zbyněk Pastyřík, MBA

Váš kandidát do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu 79 Hodonín

Zbyněk PastyříkZbyněk Pastyřík
Jako nezávislý kandidát budu hájit
zájmy občanů ze svého obvodu,
ne sloužit sekretariátům pražských stran.

Mé priority:

Ing. Zbyněk Pastyřík, MBA

V kandidatuře do Senátu mě podporují: